BEZPŁATNY, certyfikowany, 120-godzinny 

Kurs jest w całości finansowany z EFS, skierowany do osób zamieszkałych w Częstochowie:

  • bezrobotnych
  • biernych zawodowo
  • pracujących o niskich dochodach

Zakończony jest egzaminem zewnętrznym i wydaniem Certyfikatu kompetencji.

Uczestnicy kursu otrzymują również bezpłatne podręczniki oraz STYPENDIUM SZKOLENIOWE. 

Masz pytania ?  Zadzwoń lub napisz