Skorzystaj z poniższego formularza, aby zawrzeć umowę na kurs

Dane dotyczące kursu:

*
*
Uzgodniona data rozpoczęcia kursu
 
*
 
 

Przyjmuję do wiadomości, że przerwanie nauki lub opuszczenie zajęć lekcyjnych nie zwalnia mnie z obowiązku wniesienia opłaty za cały kurs

Dane uczestnika kursu:

*
*
Data urodzenia
 
*
*
*
*

Dane do wystawienia faktury:

*
*
*
*
*

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: