ZAPRASZAMY NA KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Program kursu:

245 - godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • blok ogólnoprawny: 50 godzin
  • blok ochrona osób i mienia: 100 godzin
  • blok wyszkolenie strzeleckie: 35 godzin
  • blok samoobrona i techniki interwencyjne: 60 godzin

Wymagania wobec kandydatów:

  • dobry stan zdrowia
  • niekaralność sądowa za przestępstwa umyślne
  • ukończona szkoła  min. podstawowa (osiem klas) lub gimnazjum

Koszt kursu: 2200 zł

Prowadzimy również 40 - godzinny Kurs Doskonalący dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Istnieje możliwość sfinansowania kursu  !!!

Masz pytania ?  Zadzwoń lub napisz