KURS OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy z osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi zarówno w warunkach domowych, placówkach opiekuńczych, sanatoriach, hospicjach.

Dowiedz się więcej