KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ


Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.

Program kursu:

40- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • przedstawienie aktualnego stanu prawnego - wymiar: 4 godz.
  • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej - wymiar: 8 godz. 
  • wyszkolenie strzeleckie - wymiar: 12 godz.
  • samoobrona i techniki interwencyjne - wymiar: 16 godz.            

Wymagania wobec kandydatów:

  • posiadane uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Koszt kursu: 400 zł

Masz pytania ?  Zadzwoń lub napisz