KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH  PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.

Program kursu:

40- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • przedstawienie aktualnego stanu prawnego
  • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
  • wyszkolenie strzeleckie
  • samoobrona i techniki interwencyjne

Wymagania wobec kandydatów:

  • posiadane uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Koszt kursu: 

Uzależniony jest od ilości uczestników

Chcesz dowiedzieć się więcej ?  Zadzwoń lub napisz