KURS NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Program kursu:

245 - godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Blok ogólnoprawny: 50 godzin

 • zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
 • wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
 • wybrane zagadnienia  prawa cywilnego i prawa pracy
 • wybrane zagadnienia psychologii
 • etyka pracownika ochrony
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej                                   

Blok ochrona osób i mienia: 100 godzin

 • zakres pojęcia ochrony osób
 • przyczyny zamachów na osoby
 • metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki
 • założenia taktyczne przeciwdziałania atakom 
 • organizacja grupy ochronnej
 • zakres pojęcia ochrona mienia
 • ochrona obiektu
 • ochrona transportowanych wartości pieniężnych
 • ogólne wymogi prawne dotyczące urządzeń, pojemników, pomieszczeń lub bankowozów służących do przewożenia lub transportowania wartości pieniężnych
 • mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń

Blok wyszkolenie strzeleckie: 35 godzin

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

 • budowa i zasady działania broni palnej
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną
 • techniki posługiwania się bronią palną

Blok samoobrona i techniki interwencyjne: 60 godzin

Zajęcia praktyczne

 • samoobrona
 • techniki interwencyjne

Wymagania wobec kandydatów:

 • dobry stan zdrowia
 • niekaralność sądowa za przestępstwa umyślne
 • ukończona szkoła  min. podstawowa (osiem klas) lub gimnazjum

Koszt kursu: 

Uzależniony jest od ilości uczestników

Chcesz dowiedzieć się więcej ?  Zadzwoń lub napisz